Στο χώρο των Κύκλων Ζωής γίνονται ατομικές συνεδρίες θεραπείας Reiki. Στόχος είναι η ολιστική και ήπια θεραπευτική προσέγγιση.

Οι Συνεδρίες πραγματοποιούνται από τη Ζαζοπούλου Αγγελική δασκάλα παραδοσιακού συστήματος Usui Reiki Ryoho, Karuma Reiki, Lightarian Reiki.