Οι ομάδες αυτές έχουν ως στόχο να εμψυχώσουν και να υποστηρίξουν τα άτομα, να δημιουργήσουν μια περισσότερο δομημένη εικόνα για τον εαυτό τους. Μέσα από μια τέτοια ομάδα μπορεί κανείς να ανακαλύψει κρυμμένες ανάγκες, να εξελιχθεί, να βελτιώσει τη σχέση του με τον εαυτό του και την ποιότητα της ζωής του. 

Η ομάδα ασκεί πίεση, η ομάδα δείχνει το δρόμο ή ομάδα ανακουφίζει…η διαπίστωση της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και πάνω από όλα η διαπίστωση της κοινής εμπειρίας, συναισθηματικής και όχι μόνο, είναι  αυτά που κάνουν την ομάδα τόσο δυνατή.

Σύμφωνα με την άποψη ενός σημαντικού  δασκάλου μου, του Dr.David Deitch καθηγητή στο πανεπιστήμιο του San Diego, California, στο Τμήμα Εξαρτήσεων  η πρακτική υποστήριξη του ατόμου μέσα σε μια ομάδα είναι: «περισσότερο αποτελεσματική, πιο οικονομική και προσφέρει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ευελιξίας και την δυνατότητα στην Ταύτιση και στα Role playing (εναλλαγές ρόλων).»

Στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης στόχος είναι  αυτό  ακριβώς. Η προσωπική αυτό ανακάλυψη με στόχο την εξέλιξη, την ανάπτυξη του ατόμου μέσα από μια ομαδική συνεργατική και «φροντιστική» διαδικασία. Έτσι ώστε να μην νιώθει ιδιαίτερος, μα ξεχωριστός. Έτσι ώστε να μην νιώθει μόνος μα σημαντικό μέλος ενός  συνόλου.

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης γίνονται μια φορά την εβδομάδα, αρχίζουν κάθε Οκτώβρη και τελειώνουν κάθε Ιούλιο. Είναι κλειστές και δεν μπορεί κανείς να ενσωματωθεί σε αυτές στη μέση μιας χρονιάς.