Οι συγκεκριμένες ομάδες αφορούν άτομα τα οποία συνήθως  συνεργάζονται. Μπορεί να είναι εργαζόμενοι μια επιχείρησης, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι ενός οργανισμού, ομάδες συναθλητών, κλπ.

Στόχος είναι η δημιουργία υγειών σχέσεων, η δημιουργία δεσμών, το μοίρασμα, η συνεργατικότητα και η αλληλοϋποστήριξη, με στόχο την αποτελεσματικότερη απόδοση.

Οι συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο των Κύκλων Ζωής, μπορούν όμως και να πραγματοποιηθούν σε χώρο που θα διατεθεί από τους ή τον ενδιαφερόμενο.  

Η διάρκεια των ομάδων μπορεί να  οριστεί ανάλογα με το αίτημα των ενδιαφερομένων, σαφώς όμως δεν είναι δυνατόν να  είναι λιγότερες από τρεις.