Μπορούν να πραγματοποιηθούν σεμινάρια βιωματικά ή μη, με συγκεκριμένη θεματολογία και σε συγκεκριμένο πληθυσμό ανάλογα με το αίτημα των ενδιαφερομένων.

Τα Σεμινάρια έχουν πάντα εκπαιδευτικό χαρακτήρα και μπορούν να περιέχουν κάποιες άμεσες τεχνικές μοιράσματος και ανατροφοδότησης.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο των Κύκλων Ζωής, μπορούν όμως και να πραγματοποιηθούν σε χώρο που θα διατεθεί από τους ή τον ενδιαφερόμενο.