Τα βιωματικά Σεμινάρια έχουν ως στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή εμπειριών.Έχοντας πάντα ως στόχο την ανάλυση ενός θέματος, οι παρευρισκόμενοι καλούνται να μοιραστούν εμπειρίες και απόψεις, ανατροφοδότωντας την διαδικασία.

Τα σεμινάρια είναι βιωματικά γιατί πάντα ο στόχος είναι η εκπαίδευση μέσα από το μοίρασμα και την προσωπική κατάθεση του καθενός χρησιμοποιώντας πάντα απλές διαδικασίες και ασκήσεις.